ECU چیست؟

/

از اواسط دهه ۷۰ موتورهای درونسوز برای بالا بردن رانمان ، دقت و سرعت مدیریت موتور از سیستم های الکتریکی کمک گرفتند. این سیستم ها شامل یک سری سنسور(حسگر) که در محل های کلیدی وظیفه اندازه گیری پارامترهای حیاطی موتور را دارند، یک واحد پردازنده اطلاعات حسگرها بر اساس قوانین ثابت تعریف شده و یک سری عملگر که به خروجی های اطلاعات پردازش شده را برای روشن ماندن و خوب کارکردن موتور اجرا می نمایند، می باشد.

جالب است بدانید از سال ۱۹۹۱ هیچ خودروی کاربراتوری در ایالات متحده وارد سیستم خودروهای استاندارد نگردیده است!

لیست برخی از سنسورهای مهم:

۱- سنسور فشار مطلق داخل منیفولد (MAP‏‏)-Manifold Absolute Pressure

۲- سنسور هوای گذری (MAF‏‏) – Mass Air Flow

۳- سنسور اکسیژن (O2‏‏) – Oxygen

۴- سنسور دمای موتور Engine Temperature

۵- سنسور دمای هوای ورودی Ambient Temperature

۶- سنسور محل دریچه گاز Throttle Position Sensor

۷- سنسور دور موتور یا میل لنگ Crank Shaft Position Sensor

۸- سنسور میل بادامک Camshaft Position Sensor

۹- سنسور ضربه Knock Sensor

۱۰- فشار سوخت Fuel Pressure

۱۱- سنسور EGR Exhaust Gas Recyclation

۱۲- سنسور سرعت Vehicle Speed Sensor

کامپیوتر موتور شامل یک سری IC ترانزیستور و حافظه می باشد.

اطلاعات مربوط به نحوه مدیریت موتور بر روی حافظه ها EPROM – EEPROM وجود دارد.

در ECU های قدیمی تغییرات بر روی برنامه EPROM مستلزم مهارت الکترونیکی بالا و پیچیدگی بالا صورت می پذیرفت از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد استفاده از پورت استاندارد OBDⅡ امکان دستیابی به EEPROM را از طریق این پورت فراهم ساخت که این موضوع فرایند ChipTuning را بسیار سریعتر و ساخته است.

برنامه مدیریت موتور در واقع قوانینی هستند که پردازش داده های حسگر ها و با همگرایی آنها در یک لحظه نحوه عملکرد عملگرها را تعریف می کنند. بطور مثال در دور موتور ۲۰۰۰ ، در دنده ۲، در سرعت ۴۰km، دردمای ۲۰درجه سانتیگراد، در حالت تخته گاز آنی، ECU دستور می دهد که انژکتورها چند لحظه باز، شمع ها چه زمانی جرقه، دریچه گاز تا چند درجه باز ، میل سوپاپ ها چند درجه آوانس، فشار بنزین چقدر و ... باشد.پس این لحظه یک تصمیم مطلق دارد!

حال با تغییر این تصمیم می توان کارایی موتور را تغییر داد.

یک مثال راحت برای متوجه شدن موضوع تشبیه یک سیلندر با پیستون درون آن با یک تاب که یک کودک بر روی آن نشسته است، تشخیص بهترین زمان تاب دادن کودک بدون آنکه از روی آن پرت شود ولی بیشترین سرعت را بگیرد دقیقا مانند زمان پاشش و جرقه زنی در یک سیلندر می باشد.

تغییر برنامه ECU مانند تغییر نحوه تاب دادن شخص تاب دهنده می باشد.

لیست برخی عملگرها:

۱- انژکتورهای سوخت

۲- کوئل های جرقه زنی

۳- پمپ بنزین

۴- دریچه گاز برقی

۵- EGR

۶- الکتریکی بخار بنزین

۷- کنترل گرمای طول منیفولد هوا

۸- گرم کننده اکسیژن سنسور