فیلتر هوای جایگزین K&N بی ام و ۵۲۰،۵۲۵،۶۳۰
فیلتر هوای موتور دائمی کی اند ان ۳۳-۳۰۴۵ مناسب برای تویوتا هایلوکس Revo
فیلتر هوای موتور دائمی کی اند ان ۳۳-۲۹۳۵ مناسب برای آلفا رومئو میتو
فیلتر هوای موتور دائمی کی اند ان ۳۳-۲۴۷۴ مناسب مرسدس بنز CLS500
فیلتر هوای موتور دائمی کی اند ان ۳۳-۲۹۶۵ مناسب مرسدس بنز C200
فیلتر هوای موتور دائمی کی اند ان ۳۳-۲۹۸۵ مناسب برای مرسدس بنز CLS350
فیلتر هوای موتور دائمی کی اند ان ۳۳-۲۳۷۲ مناسب برای BMW X3
فیلتر هوای موتور دائمی کی اند ان ۳۳-۲۴۲۸ مناسب برای BMW X6
فیلتر هوای موتور دائمی کی اند ان ۳۳-۲۴۵۸ مناسب برای BMW X1 و BMW 335
فیلتر هوای موتور دائمی کی اند ان ۳۳-۲۹۶۳ مناسب برای BMW
فیلتر هوای موتور دائمی کی اند ان ۳۳-۲۹۱۱ مناسب برای سیتروئن C5
فیلتر هوای موتور دائمی کی اند ان ۳۳-۲۴۶۸ مناسب برای هوندا سیویک